Distributed neural signatures of natural audiovisual speech and music in the human auditory cortex

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salmi J, Koistinen OP, Glerean E, Jylänki P, Vehtari A, Jääskeläinen IP, Mäkelä S, Nummenmaa L, Nummi-Kuisma K, Nummi I, Sams M
Förläggare: Academic Press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: NeuroImage
Volym: 157
Artikelns första sida, sidnummer: 108
Artikelns sista sida, sidnummer: 117
eISSN: 1095-9572

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 03:00