Minnestavlor från Elias Magnusons polterabend i Åbo 1870 och 1871

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Catherine af Hällström
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Turun museokeskuksen vuosikirja ABOA
Volym: 2013-2014
Nummer: 77-78
Artikelns första sida, sidnummer: 196
Artikelns sista sida, sidnummer: 209


Nyckelord

Photography

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 06:53