NCCS - an association with a vision to be the hub for caring science research.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Koskinen
Förläggare: Wiley-Blackwell
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Volym: 30
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 643
Artikelns sista sida, sidnummer: 644
eISSN: 1471-6712

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 05:49