Från förhandlingsfrihet till förhandlingsbundenhet – ansvarsgrundande förklaringar och beteenden i prekontraktuella tvåpartsförhållanden. Lectio præcursoria.

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Paula Klami-Wetterstein
Publisher: Juridiska Föreningen i Finland rf.
Place: Helsinki
Publication year: 2016
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Volume number: 2016
Issue number: 4
Start page: 485
End page: 490
eISSN: 0040-6953

Last updated on 2020-18-02 at 05:13