Analysis of combustion processes using computational fluid dynamics : a tool and its application

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mueller C, Brink A, Hupa M
Redaktörer: Kraslawski A, Turunen I
Publiceringsår: 2003
Förläggare: Elsevier
Moderpublikationens namn: European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE-13)
Artikelns första sida, sidnummer: 809
Artikelns sista sida, sidnummer: 814
ISBN: 0-444-51368-X

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:57