Rosenius och Finland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ingvar Dahlbacka
Editors: LarsOlov Eriksson, Torbjörn Larspers
Publication year: 2016
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Book title: Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare
Title of series: Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen, II ny följd
Number in series: 74
Start page: 127
End page: 140
ISBN: 978-91-7580-843-7


Keywords

church history, Theology

Last updated on 2020-20-02 at 04:14