Lifestyle factors and premature ejaculation: Is physical exercise, alcohol consumption, and body mass index associated with premature ejaculation and comorbid erectile problems?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ventus D, Jern P
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: The Journal of Sexual Medicine
Volym: 13
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1482
Artikelns sista sida, sidnummer: 1487


Nyckelord

Male sexual dysfunction, physical exercise, Premature ejaculation, Sexual function, Sexual health

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:38

Dela länk