Vertical laryngeal position and oral pressure variations during resonance tube phonation in water and in air. A pilot study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Greta Wistbacka, Johan Sundberg, Susanna Simberg
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Logopedics Phoniatrics Vocology
Volym: 41
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 123
eISSN: 1651-2022

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 04:48