Learner corpora in language testing and assessment. [Review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Signe-Anita Lindgrén
Förläggare: De Gruyter
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: ICAME Journal
Tidskriftsakronym: ICAME Journal
Volym: 40
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 148
Artikelns sista sida, sidnummer: 153
eISSN: 1502-5462


Nyckelord

book review, foreign languages, learner corpus

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 05:19