Marc Bloch och den moraliska förutsättningen för historisk förståelse: Att förklara men inte fördöma – att förstå men inte enbart se på

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natan Elgabsi
Redaktörer: Patrik Hettula, Fredrik Petersson, Laura Hollsten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Historiska samfundet i Åbo
Moderpublikationens namn: Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter
Seriens namn: Historiska Samfundet i Åbo r.f:s skriftserie
Nummer i serien: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 175
Artikelns sista sida, sidnummer: 197
ISBN: 978-952-68515-1-8
eISBN: 978-952-68515-2-5
ISSN: 0356-1496

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 05:27