Marc Bloch och den moraliska förutsättningen för historisk förståelse: Att förklara men inte fördöma – att förstå men inte enbart se på

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Natan Elgabsi
Editors: Patrik Hettula, Fredrik Petersson, Laura Hollsten
Place: Åbo
Publication year: 2016
Publisher: Historiska samfundet i Åbo
Book title: Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter
Title of series: Historiska Samfundet i Åbo r.f:s skriftserie
Number in series: 15
Start page: 175
End page: 197
ISBN: 978-952-68515-1-8
eISBN: 978-952-68515-2-5
ISSN: 0356-1496

Last updated on 2020-02-06 at 05:27