Kannattaako suomen tunnilla laulaa?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jenni Alisaari, Leena Maria Heikkola
Förläggare: Suomen Etnomusikologinen Seura
Förlagsort: Helsinki, Finland
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Musiikin suunta
Volym: 38
Nummer: 1
eISSN: 2489-219X


Nyckelord

beliefs, L2 writing, singing, teaching practices

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:19