Controlled synthesis, bioimaging and toxicity assessments in strong red emitting Mn 2+ doped NaYF 4: Yb 3+/Ho 3+ nanophosphors

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Reddy KL, Rai M, Prabhakar N, Arppe R, Rai SB, Singh SK, Rosenholm JM, Krishnan V
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: RSC Advances
Volym: 6
Nummer: 59
Artikelns första sida, sidnummer: 53698
Artikelns sista sida, sidnummer: 53704
eISSN: 2046-2069

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 03:01