Using reduced support to enhance parallel strong scalability in 3D finite-element magnetic vector potential formulations with circuit equations

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eelis Takala, Evren Yurtesen, Jan Westerholm, Juha Ruokolainen, Tommi Peussa
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Electromagnetics
Volym: 36
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 400
Artikelns sista sida, sidnummer: 408
eISSN: 1532-527X

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:35