Tyske vinterspor i nordisk langdigtning: Göran Palms Sverige en vintersaga og Klaus Høecks Winterreise set i lyset af Walter Höllerers langgedicht-program

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claus K. Madsen
Editors: Eva Lilja, Bergur Djurhuus Hansen, Vest Rasmus Dahl
Publisher: Alvheim & Eide Akademisk forlag
Publication year: 2016
Journal: Modernisme i nordisk lyrikk
Publisher: Alvheim & Eide Akademisk forlag
Book title: Långa dikter. Berättelse, experiment, politik
Journal acronym: NL8
Title of series: Modernisme i nordisk lyrikk
Number in series: 8
Start page: 17
End page: 44
ISBN: 978-82-90359-94-7
ISSN: 1894-4671


Abstract


Det er artiklens mål at undersøge det professor i nordisk litteraturvidenskab Ole Karlsen, refererer til som den tidlige germanske langgedicht-tradition i den nordiske langdigtning. For til trods for omtalen og betegnelsen, er emnet ikke tidligere behandlet. Jeg belyser derfor med udgangspunkt i den langgedichtteori og -tradition som den tyske forsker i moderne lyrik Walter Höllerer (1922) præsenterede i tresserne, de spor som langgedichtteorien kan fremvise i de lange digte Sverige en vintersaga (1984) af Göran Palm (1931) og Winterreise (1979) af Klaus Høeck (1938). De kritisk-komparative, politiske vinterlangdigte med metapoetiske indslag, som Palm og Høeck skriver, kan på baggrund af nærværende analyse og teori spores tilbage til den germanske langgedicht-erfaring, og analyserne af Palms og Høecks nordiske optegning af en rejse i poetiske vinterlandskaber opviser i et germansk perspektiv en lang række fælles træk og en poetisk metode der lægger sig i udkanten af hvad den angloamerikanske diskussion interesserer sig for og optegner et behov for at undersøge de skandinaviske langdigte ud fra andre traditioner end den anglo-amerikanske.Keywords

Langdigt, Langgedicht, Långdikt

Last updated on 2020-04-08 at 06:26