Var ligger historikerns ansvar? Benny Morris och Ilan Pappé om forskningspraxis, ångerpolitik och frågan om en ansvarsfull relation till det israeliska samhället

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natan Elgabsi
Förläggare: Svenska historiska föreningen
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Historisk tidskrift
Volym: 136
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 412
Artikelns sista sida, sidnummer: 440
eISSN: 0345-469X

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:47