Recension av Måns Jacobsson, Miljöfarliga sjötransporter - internationella skadeståndsregeler, Stockholm Centre for Commercial Law 2015, 252 s.

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
Tidskriftsakronym: JT
Volym: 2015-2016
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 723
Artikelns sista sida, sidnummer: 726

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 06:08