Understanding of and memory for a complex auditory event: an experimental case study to resolve an evidentiary issue in a trial

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Otto Pankkonen, Katarina Kiiskinen, Johanna K. Kaakinen, Pekka Santtila
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Forensic Psychiatry and Psychology
Volym: 28
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 70
Artikelns sista sida, sidnummer: 90

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:13