Orwell - obekväm, inte för envar. [Recension av George Orwells Som jag behagar, essäer i urval]

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Lysmasken
eISSN: 1798-0364

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 02:35