Transnational and Global Perspectives on International Communist Solidarity Organisations

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bernhard Bayerlein, Kasper Braskén, Holger Weiss
Redaktörer: Holger Weiss
Förlagsort: Leiden - Boston
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Brill
Moderpublikationens namn: International Communism and Transnational Solidarity: Radical Networks, Mass Movements and Global Politics, 1919-1939
Seriens namn: Studies in Global Social History
Volym: 26
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 27
ISBN: 9789004324817
eISBN: 9789004324824

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:45