Accurate energy modeling for many-core static schedules with streaming applications

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Simon Holmbacka, Jörg Keller, Patrick Eitschberger, Johan Lilius
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Microprocessors and Microsystems
Volym: 43
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 25
eISSN: 0141-9331

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:39