Svenska Nykarlebyungas upplevelse: ”Att leva i ett tvåspråkigt land är inte alltid så lätt”

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pia Nyman-Kurkiala
Editors: Mikael Nygård
Place: Vasa
Publication year: 2003
Publisher: Svenska yrkeshögskolan
Book title: Ungdomsvillkor i brytningstid. Om ungdomskultur och levnadsförhållanden på landsbygden
ISBN: 952-5074-36-6
ISSN: 1455-8122

Last updated on 2020-08-04 at 05:57