Ungdomar, identitetsutveckling och etnicitet

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Nyman-Kurkiala
Redaktörer: Kristina Ström, Karin Linnanmäki
Publiceringsår: 2003
Förläggare: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Moderpublikationens namn: Specialpedagogik i tiden : festskrift tillägnad Ulla Lahtinen
Seriens namn: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 4
ISBN: 952-12-1219-5
ISSN: 1458-7777

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 04:58