Formal Development of Hierarchical Agent-Based Monitoring Systems for Dynamically Reconfigurable NoC Platforms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sergey Ostroumov, Leonidas Tsiopoulos
Förläggare: IGI
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: International Journal of Embedded and Real-Time Communication Systems
Volym: 3
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 40
Artikelns sista sida, sidnummer: 72

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 06:07