Västanfjärds Staffansgubbar giller det burleska. Rapport från fältet.

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Västanfjärds byaråd
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 254
Artikelns sista sida, sidnummer: 259
ISBN: 978-952-93-8103-6

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 05:34