Västanfjärds Staffansgubbar giller det burleska. Rapport från fältet.

E2 Popularised monograph


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ulrika Wolf-Knuts
Publisher: Västanfjärds byaråd
Publication year: 2016
Start page: 254
End page: 259
ISBN: 978-952-93-8103-6

Last updated on 2020-14-07 at 04:57