Review of Ismo Dunderberg, Jeesus, seksi ja harhaoppiset

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Syreeni
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Tidskriftsakronym: TAik
Volym: 121
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 515
Artikelns sista sida, sidnummer: 517


Nyckelord

literature review

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:06