"Språkrasism i sommarstaden". Om negativa attityder till finska och finskspråkiga på en svenskdominerad ort i Finland

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lotta Collin
Editors: Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier
Place: Lund
Publication year: 2016
Journal: Svenskans beskrivning
Publisher: Lunds universitet
Book title: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014
Title of series: Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A
Number in series: 74
Start page: 147
End page: 158
ISBN: 978-91-87833-77-9
eISBN: 978-91-87833-78-6
ISSN: 0347-8971

Last updated on 2019-14-10 at 04:51