Mänskliga rättigheter som tvärvetenskapligt forskningsobjekt

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Slotte Pamela
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Publication year: 2008
Journal: Källan
Volume number: 2008
Issue number: 1
Start page: 48
End page: 52
ISSN: 1237-8356

Last updated on 2019-18-11 at 04:01