Building Sustainable Health Ecosystems: 6th International Conference on Well-being in Information Society, WIS 2016

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hongxiu Li, Pirkko Nykänen, Reima Suomi, Nilmini Wickramasinghe, Gunilla Widén, Ming Zhan
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Springer
Nummer i serien: 636
ISBN: 978-3-319-44671-4
eISBN: 978-3-319-44672-1
ISSN: 1865-0929

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 05:37