Mänsklig värdighet som människorättskulturens kärna: Recension av Hans-Ingvar Roth, Vad är mänskliga rättigheter?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: FÖRENINGEN GRANSKAREN
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 263-264
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 569
Artikelns sista sida, sidnummer: 575
ISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:38