Utveckling av ett analyssystem för fotometrisk bestämning av arsenik baserat på sekventiell injektionsanalys, hybridgenerering och gasdiffusion

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sten Lindholm
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 76

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:53