"Med rätten att synas och bli sedd": Mänskliga rättigheter som rättsfigur och moralisk tolkningsnyckel

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Redaktörer: Lindfelt Mikael, Gustafsson Lundberg Johanna
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Verbum
Moderpublikationens namn: Uppdrag Samliv
Artikelns första sida, sidnummer: 423
Artikelns sista sida, sidnummer: 452
ISBN: 978-91-526-3159-1

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 08:25