Vatten som en rättighet eller en handelsvara

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: FÖRENINGEN GRANSKAREN
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 131
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 377
Artikelns sista sida, sidnummer: 386
ISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 04:14