Standardverk om de finska romerna i svensk översättning

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f. Åbo
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: 2016
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 106
Artikelns sista sida, sidnummer: 109

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 04:38