Mänskliga rättigheter, moral och religion: Om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Slotte Pamela
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2005
Publisher: Åbo Akademis förlag
ISBN: 951-765-280-1

Last updated on 2020-09-07 at 06:21