The fundamental role of ecological feedback mechanisms for the adaptive management of seagrass ecosystems – a review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: MAXWELL PS, EKLÖF JS, KATWIJK VAN MM, O’BRIEN K , TORRE-CASTRO DE LA M, BOSTRÖM C, BOUMA TJ, KRAUSE-JENSEN D, UNSWORTH RKF, VAN TUSSENBROEK B, VAN DER HEIDE T
Förläggare: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.; Cambridge Philosophical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Biological reviews
Volym: 92
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1521
Artikelns sista sida, sidnummer: 1538
eISSN: 1469-185X

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:05