Oppimisen kolmas ulottuvuus - Second Lifen mahdollisuudet opetuskäytössä

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Holmberg, Isto Huvila
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: SeOppi
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 7
ISSN: 1795-3251

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:14