Structures and activity of new anabaenopeptins produced by Baltic Sea cyanobacteria

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Spoof L, Błaszczyk A, Meriluoto J, Cegłowska M, Mazur-Marzec H
Förläggare: M D P I AG
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Marine Drugs
Volym: 14
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 14
eISSN: 1660-3397

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:53