En- eller tvåspråkiga lösningar? Om språkliga konsekvenser vid sammanslagningar

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henriksson Linnéa
Förläggare: Tankesmedjan Magma
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2011
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 94
ISBN: 978-952-5864-23-6
eISBN: 978-952-5864-24-3

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:08