Trade-off between Performance, Fault Tolerance and Energy Consumption in Duplication-based Taskgraph Scheduling

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrick Eitschberger, Simon Holmbacka, Jörg Keller
Redaktörer: Berekovic M., Buchty R., Hamann H., Koch D., Pionteck T. (eds)
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Architecture of Computing Systems – ARCS 2018
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
Volym: 10793
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 17
ISBN: 978-3-319-77609-5
eISBN: 978-3-319-77610-1
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:00