Life with an unwelcome guest – caring in a context of protracted bodily pain

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Koskinen, Sonja Aho, Linda Nyholm
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Volym: 30
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 774
Artikelns sista sida, sidnummer: 781
eISSN: 1471-6712

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:05