The ecology of information work: a case study of bridging archaeological work and virtual reality based knowledge organisation

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Isto Huvila
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Åbo Akademis förlag
ISBN: 951-765-336-0
eISBN: 951-765-337-9

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 06:18