Utopi och apologetik: Om mänskliga rättigheter och historieskrivning

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Teologinen julkaisuseura
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Volym: 117
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 50
Artikelns sista sida, sidnummer: 59
ISSN: 0040-3555

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 07:35