Formal Development and Assessment of a Reconfigurable On-Board Satellite System

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anton Tarasyuk, Inna Pereverzeva, Elena Troubitsyna, Timo Latvala, Laura Nummila
Redaktörer: Ortmeier F, Daniel P
Förläggare: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Computer Safety, Reliability, and Security 31st International Conference, SAFECOMP 2012, Magdeburg, Germany, September 25-28, 2012. Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 7612
Artikelns första sida, sidnummer: 210
Artikelns sista sida, sidnummer: 222
ISBN: 978-3-642-33677-5
eISBN: 978-3-642-33678-2

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 06:39