Inocybe baltica and I. suecica, two new smooth-spored species from the Baltic Sea region

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jukka Vauras, Ellen Larsson
Förläggare: Societas Mycologica Fennica
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Karstenia
Volym: 56
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 26


Abstrakt

Two new species, with pruinose stipe and smooth spores, are described from Fennoscandia and Estonia. Inocybe baltica is a rather large species, associated with Pinus sylvestris on calcareous sandy soils, often occurring at seashores. I. suecica is a smaller species associated with deciduous trees on more rich and calcareous soils, often found in parks and cemeteries. Both species are so far known to occur only in the hemiboreal zone.


Nyckelord

Inocybe, Agaricales, taxonomy, molecular systemati

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 01:33