Modelling the chemistry of metal cations in pulp and papermaking processes
Modelling the chemistry of metal cations in pulp and papermaking processes

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Sundquist
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-952-12-3457-6


Nyckelord

engineering education

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:15