Rainfall during parental care reduces reproductive and survival components of fitness in a passerine bird

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meit Öberg, Debora Arlt, Tomas Pärt, Ane T. Laugen, Sönke Eggers, Matthew Low
Förläggare: John Wiley & Sons
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ecology and Evolution
Volym: 5
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 345
Artikelns sista sida, sidnummer: 356
eISSN: 2045-7758

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:50