Historia i rörelse - nedslag i jubileumsårets minneskulturer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Catrin Östman
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Sukupuolentutkimus
Volym: 30
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 22


Nyckelord

Collective memory, gender

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 05:36