När orden fattas oss

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Språkbruk
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 29


Abstrakt

Recension av Camilla Lindholm: När orden fattas oss. Om demens, språk och kommunikation. Stockholm: Liber 2010


Nyckelord

kommunikation

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 03:30